Văn phòng đại diện tại Bình Thuận

Văn phòng đại diện tại Bình Thuận

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: 0252 3825 710 Fax: 0252 3859 651

Lãnh đạo đơn vị

Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng văn phòng Đại Diện

Địa chỉ cơ quan: Z1 khu dân cư Đông Xuân An, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại cơ quan: (0252) 3816072

Fax: 0252 3859651