Tham gia ý kiến

Khảo sát đánh giá tác động về giới của các chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung trong đề nghị xây dựng bộ luật lao động sửa đổi năm 2017

Feb 1 2018 12:00AM GMT + 7

Kính thưa Quý doanh nghiệp; cơ quan,


Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 23/6/1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995, đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Tuy nhiên, quá trình hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Bộ luật Lao động. Trong năm 2017, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 đề cập đến nhiệm vụ sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động trong thời gian tới.

 
Để cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tác động giới (dự kiến) của các chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung trong đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, Văn phòng Giới sử dụng lao động tổ chức cuộc khảo sát trực tuyến nhằm thu thập các thông tin như sau:


- Lấy ý kiến về lựa chọn các phương án sửa đổi, bổ sung các chính sách;


- Xác định tác động giới (dự kiến) của các phương án sửa đổi, bổ sung các chính sách;


  Quý doanh nghiệp quan tâm tới pháp luật lao động và bình đẳng giới đều được hoan nghênh tham gia cuộc khảo sát này. Phiếu khảo sát sẽ được gửi trực tiếp tới từng người trả lời theo đường dẫn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8aDJ7lRbKEBvrimusmcruup3DWqrHHmRRIf5tN2k2DfPcg/formResponse

 

Phiếu khảo sát không có tên người trả người; toàn bộ thông tin thu thập được trong cuộc khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.


Xin Quý vị vui lòng điền thông tin vào phiếu khảo sát bằng việc chọn vào các phương án trả lời phù hợp nhất.


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!