Dệt may

Nâng cao các hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội trong ngành Dệt may

Doãn Giang Jan 16 2018 12:00AM GMT + 7

Ngành dệt may Việt Nam hiện nay có tốc độ phát triển nhanh và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều chính sách ưu tiên từ Chính phủ. Việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành Dệt may đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh đồng thời thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội. Triển khai tốt các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động và tăng cường uy tín, hình ảnh doanh nghiệp.

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Giới sử dụng Lao động (BEA) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và chương trình Better Work Việt Nam phối hợp tổ chức “ Hội thảo Tham vấn ý kiến về Sáng kiến thành lập nhóm doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội trong ngành Dệt may”  để thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn lao động và hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội.

 

 

Ông Hoàng Quang Phòng Phó Chủ tịch Phòng

 Công nghiệp và Thương mại Việt Nam

 

Hội thảo tham vấn được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn để đại diện các bên cùng nhau thảo luận trao đổi về vai trò, sự hợp tác và kinh nghiệm của các nhãn hàng và các nhà cung ứng trong việc thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn lao động và hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là dịp để VCCI tìm hiểu nhu cầu cần hỗ trợ kỹ thuật của các doanh nghiệp dệt may, từ đó có thể xây dựng nội dung hoạt động nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Dệt may.

 

 

Ông Changhee – Lee Giám đốc ILO tại Việt Nam

Theo Tổng cục thống kê, ngành dệt may Việt Nam hiện nay có khoảng 6.000 doanh nghiệp với hơn 2,5 triệu người lao động và dự kiến đến năm 2025 số lao động dệt may sẽ tăng lên 5 triệu người. Trong 10 năm qua, tốc độ phát triển nhanh của ngành thường duy trì ở mức tăng 17%/năm. Đây là ngành có tốc độ phát triển nhanh và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều chính sách ưu tiên từ Chính phủ và hứa hẹn đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước.

 

Bà Trần Thị Lan Anh – Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động

Theo Bà Trần Thị Lan Anh – Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động : “ Diễn đàn thúc đẩy thực hành lao động có trách nhiệm với xã hội sẽ tạo ra một môi trường tin cậy cho các doanh nghiệp đối thoại để cùng giải quyết những vấn đề mà ngành gặp phải; diễn đàn cũng là đại diện cho tiếng nói của ngành trong đối thoại chính sách mở rộng với các bên liên quan khác để góp phần tạo việc làm ngày càng nhiều và tốt hơn, đồng thời cải thiện các mối quan hệ lao động trong ngành công nghiệp Dệt may, xây dựng môi trường kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp”.

Hội thảo tham vấn ý kiến về sáng kiến thành lập nhóm doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội trong ngành Dệt may sẽ giúp các Doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các hoạt động lao động có trách nhiệm tại Việt Nam.

Doãn Giang