Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 05/2015/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 05/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Ngày ban hành: 12/01/2015
Ngày hiệu lực: 12/01/2015
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Thủ tướng chính phủ
Tệp đính kèm: 20185991726-BEAVCCI.pdf
Quay lại