Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 03/2014/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 03/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về việc làm
Ngày ban hành: 16/01/2014
Ngày hiệu lực: 16/01/2014
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 201859993-BEAVCCI.doc
Quay lại