Chi nhánh tại Cần Thơ

HẬU GIANG: Chỉ số DDCI cấp sở, ngành, huyện, thị có sự cải thiện đáng kể

Ngày 15/11, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Chi nhánh tại Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3824918 Fax: 0292 3824169