Bình đẳng giới

Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Diễn đàn đa phương "Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập".

Khởi động dự án Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam

Sáng ngày 16/01/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam và tham vấn dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.