Điện tử

Chi phí để doanh nghiệp lên 4.0 ngày càng giảm

Không những chi phí phần cứng giảm, các giải pháp nền tảng cho chuyển đổi số để lên 4.0 cũng dần phải chăng hơn với nhiều sản phẩm nội địa.

Tập huấn về vai trò của thực hành trách nhiệm xã hội đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp điện tử trong bối cảnh hội nhập.

Ngành điện tử là một trong những ngành có mức độ hội nhập toàn cầu hóa mạnh nhất và đang đặt ra nhiều thách thức về trách nhiệm xã hội trong lao động.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Vừa qua, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức Toạ đàm Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Tọa đàm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Giới sử dụng lao động ( BEA/VCCI) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội tổ chức Toạ đàm "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm".

Điện tử - Ngành công nghiệp mũi nhọn trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Điện tử là ngành kỹ thuật mũi nhọn cho phép tạo ra cơ sở hạ tầng kết nối và tạo ra các giá trị mới trong chuỗi sản xuất, phân phối sản phẩm trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

BEA và ILO phối hợp tổ chức Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (15 tin)