Dệt may

Giấc mơ hưởng lợi từ EVFTA, CPTPP của dệt may: Đừng vội mừng

Sáu tháng đầu năm 2019, sau khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực được gần nửa năm, ngành dệt may Việt Nam vẫn nhập tới 6,7 tỉ đô la Mỹ nguyên liệu, chủ yếu từ thị trường ngoài khối. Giấc mơ tận dụng lợi ích từ CPTPP, EVFTA của ngành công nghiệp này dường như khó trở thành hiện thực.

Chương trình Việc làm tốt hơn Better Work cho các doanh nghiệp Dệt may tại Việt Nam

Ngày 2 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) chủ trì cuộc họp nhóm Doanh nghiệp nòng cốt chương trình Better Work lần thứ 4.

Năng suất lao động của Việt Nam đội sổ trong khu vực

Đây là kết quả nghiên cứu tại báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2018 do viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VERP) vừa công bố.

Nâng cao các hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội trong ngành Dệt may

Ngành dệt may Việt Nam hiện nay có tốc độ phát triển nhanh và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều chính sách ưu tiên từ Chính phủ. Việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành Dệt may đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh đồng thời thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội. Triển khai tốt các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động và tăng cường uy tín, hình ảnh doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp Ấn độ tìm cơ hội đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam

Các doanh nghiệp tại Ấn Độ đang tìm cơ hội đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) chuẩn bị được ký kết và phê chuẩn.