Dệt may

Năng suất lao động của Việt Nam đội sổ trong khu vực

Đây là kết quả nghiên cứu tại báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2018 do viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VERP) vừa công bố.

Nâng cao các hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội trong ngành Dệt may

Ngành dệt may Việt Nam hiện nay có tốc độ phát triển nhanh và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều chính sách ưu tiên từ Chính phủ. Việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành Dệt may đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh đồng thời thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội. Triển khai tốt các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động và tăng cường uy tín, hình ảnh doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp Ấn độ tìm cơ hội đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam

Các doanh nghiệp tại Ấn Độ đang tìm cơ hội đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) chuẩn bị được ký kết và phê chuẩn.