Trách nhiệm xã hội

Công ty HanelPT đại diện doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội thảo Asean về thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực phúc lợi xã hội và phát triển doanh nghiệp trong khu vực ASEAN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến cử Công ty HanelPT là đại diện doanh nghiệp Việt Nam tham dự “Hội thảo Asean về thúc đẩy CSR trong phúc lợi xã hội và phát triển kinh doanh trong khu vực ASEAN” được tổ chức từ ngày 5-7/7/2019, tại Tòa nhà Challenger, Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

Doanh nghiệp Việt chú trọng trách nhiệm bảo vệ môi trường

Ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 nhằm sử dụng chi phí hiệu quả, linh hoạt.

Tổ chức Khóa tập huấn và tư vấn về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM và Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp tổ chức Khóa tập huấn và tư vấn về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên VCCI về trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật lao động trong ngành điện tử

Vừa qua, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên VCCI về trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật lao động