Trách nhiệm xã hội

Tổ chức Khóa tập huấn và tư vấn về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM và Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp tổ chức Khóa tập huấn và tư vấn về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên VCCI về trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật lao động trong ngành điện tử

Vừa qua, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên VCCI về trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật lao động