Lao động trẻ em

Quy định pháp luật khi sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Mọi trẻ em đều có quyền được sống làm việc và học tập, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thực hiện Quyền cơ bản của trẻ em

“ Trẻ em như búp trên cành; biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” thế nhưng hiện nay ở Việt Nam số lượng trẻ em bị bóc lột sức lao động đang ở mức độ đáng báo động.