Phòng ngừa Lao động trẻ em

Giới thiệu Bộ tài liệu Hướng dẫn Phòng ngừa lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

Ngày 11/9/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA/VCCI) phối hợp cùng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “ Giới thiệu Bộ tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp”.

Tỉ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam đã giảm 67% so với năm 2000

Ngày 30/7/2019, tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) công bố Báo cáo tuổi thơ toàn cầu 2019. Hiện tỉ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam đã giảm 67%, so với năm 2000

Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Phòng ngừa lao động trẻ em cho doanh nghiệp

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp về vấn đề quyền trẻ em tại nơi làm việc,khuyến khích tuân thủ pháp luật lao động, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Văn phòng Giới sử dụng lao động/ VCCI tổ chức :"Khóa đào tạo Giảng viên nguồn về Phòng ngừa lao động trẻ em cho doanh nghiệp" từ ngày 10/6 đến 12/6/2019

67% lao động trẻ em làm trong lĩnh vực nông nghiệp

Đó là một con số đáng báo động. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cả nước có khoảng hơn 1,75 triệu lao động trẻ em, trong đó trẻ em chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp với 67%, còn lại ngành dịch vụ chiếm 16,6% và công nghiệp-xây dựng chiếm 15,8%.

Quy định pháp luật khi sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Mọi trẻ em đều có quyền được sống làm việc và học tập, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thực hiện Quyền cơ bản của trẻ em

“ Trẻ em như búp trên cành; biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” thế nhưng hiện nay ở Việt Nam số lượng trẻ em bị bóc lột sức lao động đang ở mức độ đáng báo động.