Bảo hiểm xã hội

Quyền lợi trợ cấp tuất một lần cho người tham gia BHXH tự nguyện

Nếu đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 05 năm hoặc đang nhận lương hưu nếu người tham gia BHXH tự nguyện không may bị chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, người thân sẽ được nhận mai táng phí (bằng 10 tháng lương tối thiểu chung); ngoài ra, được hưởng trợ cấp tuất một lần theo Luật định.

Cập nhật mới về cách đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2018

Từ ngày 1-1-2018, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thay đổi