Tiền lương

Từ 1/7/2019, lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu thông tin này tại báo cáo về phương án phân bổ dự toán ngân sách TƯ 2019 trước UB Thường vụ Quốc hội sáng 16/10. Theo đó, từ 1/7/2019, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng 7%.

Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3% so với năm 2018

Đây là mức tăng lương tối thiểu năm 2019 đã được Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất trong phiên họp thứ 3 tại Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức sáng nay (13.8).

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 có thể tăng thêm bao nhiêu?

Hôm nay (9/7), Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp phiên đầu tiên để thương lượng, thống nhất đưa ra mức lương tối thiểu vùng 2019.

Bãi bỏ một số phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương.

NÓNG: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21-5-2018 và được công bố toàn văn ngày 22-5.

[Infographic] Cải cách chính sách tiền lương có những điểm mới nổi bật nào?

Đề án cải cách chính sách tiền lương dự kiến đề ra nhiều điểm mới trong chế độ lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tăng lương nhưng lương không tăng và những bất cập xoay quanh giờ làm thêm

Tại Hôi nghị người sử dụng lao động năm 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức, câu chuyện tăng lương tối thiểu, thời giờ làm thêm đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, hiệp hội.

Đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn dân số vàng với lực lượng các lao động trẻ tiềm năng. Để thúc đẩy lao động có hiệu quả phải có chính sách pháp lý tốt, các chính sách về lao động phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế; hệ thống pháp luật về lao động phải đi đầu để giải phóng, tạo động lực, phát huy vai trò của nguồn lao động trong nền kinh tế của Việt Nam.