Thỏa ước lao động và Quan hệ lao động

Vấn đề về lao động trong các FTA thế hệ mới

Trên thực tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới thường có các chương về lao động và đây chính là một trong những vấn đề khó đi đến thống nhất nhất khi đàm phán các hiệp định này.

Các chế độ phúc lợi của người lao động đã được cải thiện

Theo kết quả đánh giá Dự án hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về quan hệ lao động, nếu trước đây, các chế độ phúc lợi của người lao động chỉ mang tính đối phó thì nay, doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh thực hiện chế độ này

Việc làm bền vững cho mọi người là mục tiêu của Chính phủ Việt Nam

Chiều ngày 5/12, tại Hà nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững, chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác mới của ILO – Việt Nam tập trung vào việc làm, an sinh xã hội và quản lý thị trường.