Văn phòng Giới sử dụng lao động

Phó Chủ tịch VCCI tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế thường niên lần thứ 107

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Hoàng Quang Phòng dẫn đầu đoàn đại biểu đại diện người sử dụng lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế thường niên lần thứ 107

55 năm vì sự phát triển của nền kinh tế, doanh nghiệp và doanh nhân Việt

Tự hào ngày truyền thống 55 năm phát triển bền vững vì doanh nghiệp Việt Nam

Hội thao kỷ niệm 55 ngày truyền thống VCCI

Nhiều hoạt động thể dục thể thao đã được Công đoàn VCCI tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 55 Ngày truyền thống VCCI (27/4/1963 – 27/4/2018).

Truyền thông nạng xã hội là đòn bẩy cho giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Ngày 18 -19/4/2018, tại Hoà Bình, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) tổ chức hội thảo về truyền thông mạng xã hội.

Lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI

Ngày 3-4/04/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với tổ chức lao động quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI.

Hợp tác Văn phòng Giới sử dụng lao động và USAID nhằm tăng trưởng toàn diện

Ngày 6-7/4/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với tổ chức USAID (GIG) tổ chức hội thảo hợp tác giữa Văn phòng Giới sử dụng lao động/ VCCI và dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và thị trường lao động Việt Nam như thế nào

Tại Việt Nam, nhiều chính sách được ban hành nhằm tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)