Văn phòng Giới sử dụng lao động

Khoá tập huấn dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ hội viên tại Hà Nội

Chương trình Khoá tập huấn dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ hội viên do Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức trong hai ngày 7 và 8/11 tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Giới thiệu chung

Văn phòng giới sử dụng lao động là cơ quan chuyên môn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có chức năng tham mưu cho Ban Thường trực và thực hiện công tác đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động ở Việt Nam, xúc tiến phát triển các hoạt động liên quan đến quan hệ lao động ở Việt Nam.