Ấn phẩm

Bộ tài liệu Hướng dẫn Phòng ngừa lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

Ngày 11/9/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA/VCCI) phối hợp cùng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “ Giới thiệu Bộ tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp”.

Tuyên bố Ba bên về Những Nguyên tắc liên quan tới Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội

Tuyên bố MNE hay còn gọi là Tuyên bố Ba bên về Những Nguyên tắc liên quan tới Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội. Đây là công cụ duy nhất của ILO, hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trong nước và đa quốc gia) về chính sách xã hội, thực hành có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (13 tin)