Ngành

EVFTA và IPA: Doanh nghiệp không chịu đổi mới, sáng tạo sẽ thất bại

Với EVFTA và IPA, doanh nghiệp nào đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thì sức ép trở thành động lực; ngược lại sẽ chịu thua lỗ, thậm chí phá sản. Việt Nam đang trở thành vùng đất lành cho các tập đoàn lớn đến đầu tư, đặc biệt là sau sự kiện chính thức ký kết Hiệp định EVFTA và IPA mới đây.

Chi phí để doanh nghiệp lên 4.0 ngày càng giảm

Không những chi phí phần cứng giảm, các giải pháp nền tảng cho chuyển đổi số để lên 4.0 cũng dần phải chăng hơn với nhiều sản phẩm nội địa.

Chương trình Việc làm tốt hơn Better Work cho các doanh nghiệp Dệt may tại Việt Nam

Ngày 2 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) chủ trì cuộc họp nhóm Doanh nghiệp nòng cốt chương trình Better Work lần thứ 4.

Tập huấn về vai trò của thực hành trách nhiệm xã hội đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp điện tử trong bối cảnh hội nhập.

Ngành điện tử là một trong những ngành có mức độ hội nhập toàn cầu hóa mạnh nhất và đang đặt ra nhiều thách thức về trách nhiệm xã hội trong lao động.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Vừa qua, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức Toạ đàm Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Tọa đàm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Giới sử dụng lao động ( BEA/VCCI) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội tổ chức Toạ đàm "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm".

Năng suất lao động của Việt Nam đội sổ trong khu vực

Đây là kết quả nghiên cứu tại báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2018 do viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VERP) vừa công bố.

Điện tử - Ngành công nghiệp mũi nhọn trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Điện tử là ngành kỹ thuật mũi nhọn cho phép tạo ra cơ sở hạ tầng kết nối và tạo ra các giá trị mới trong chuỗi sản xuất, phân phối sản phẩm trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (23 tin)