Giới thiệu

Giới thiệu chung

Văn phòng giới sử dụng lao động là cơ quan chuyên môn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có chức năng tham mưu cho Ban Thường trực và thực hiện công tác đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động ở Việt Nam, xúc tiến phát triển các hoạt động liên quan đến quan hệ lao động ở Việt Nam.

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3932 6598 Fax: 028 3932 5472

Chi nhánh tại Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3824918 Fax: 0292 3824169

Chi nhánh tại Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3852710 Fax: 0254 3859 651

Chi nhánh tại Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3812 719/ 3825 814 Fax: 0236 3822 930

Chi nhánh tại Nghệ An

Điện thoại: 0238. 3844 012 Fax: 0238. 3842 026

Văn phòng đại diện tại Khánh Hoà

Điện thoại: 0258. 3878 063 Fax: 0258.3878057

Văn phòng đại diện tại Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3825 710 Fax: 0252 3859 651

Khoá tập huấn dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ hội viên tại Hà Nội

Chương trình Khoá tập huấn dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ hội viên do Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức trong hai ngày 7 và 8/11 tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.