Nhiều điểm mới ở chương trình các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH), Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH),Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH) và Ngoại ngữ (tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH).

Chi tiết

Liên kết doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp ngành Logistics

"Chương trình Aus4skill rất quan trọng trong các chương trình hỗ trợ Australia dành cho Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ phát triển kĩ năng nguồn nhân lực của Việt Nam, giúp Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế. Logistics là lĩnh vực đầu tiên trong chương trình hợp tác này. Đây cũng là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn nhấn mạnh trong quá trình phát triển và hội nhập của đất nước."

Chi tiết

Doanh nghiệp tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp là điểm sáng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2018

Vừa qua, tại Tp Hồ Chí Minh, Hội nghị Tổng kết gắn kết giữa Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và doanh nghiệp năm 2018, đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2019 đã được tổ chức với sự tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục GDNN, lãnh đạo Cục Việc làm, Cục quản lý lao động ngoài nước, Vụ Đào tạo chính quy, Vụ Đào tạo thường xuyên là thành viên Tổ công tác gắn kết doanh nghiệp (DN),….

Chi tiết

đối tác