Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc là một trong những đòn bẩy giúp gia tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp

Đó là nhận định của bà Trần Thị Lan Anh – Phó tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ,Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) tại Hội thảo tham vấn “ Thúc đẩy bình đẳng giới trong sửa đổi Bộ Luật Lao động” ngày 19/10/2018 tại Hà Nội.

Chi tiết

Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ Luật lao động là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

Sáng nay ngày 19/10/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn về thúc đẩy bình đẳng giới trong sửa đổi Bộ luật lao động.

Chi tiết

Từ 1/7/2019, lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu thông tin này tại báo cáo về phương án phân bổ dự toán ngân sách TƯ 2019 trước UB Thường vụ Quốc hội sáng 16/10. Theo đó, từ 1/7/2019, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng 7%.

Chi tiết

Giáo viên trường nghề phải học nghiệp vụ sư phạm từ 320 - 400 giờ

Theo đó, giáo viên trình độ trung cấp phải học 320 giờ, trong đó lý thuyết 98 giờ, thực hành - thảo luận - bài tập 207 giờ và thi/kiểm tra 15 giờ. Ở trình độ CĐ, thời gian học là 400 giờ với lý thuyết là 107 giờ, thực hành - thảo luận - bài tập 277 giờ và thi/kiểm tra là 16 giờ.

Chi tiết

đối tác