Hội nghị lấy ý kiến dự thảo bộ Luật lao động và đối thoại tình hình Quan hệ lao động tại các Doanh nghiệp

Ngày 23/5/2019, Văn phòng Giới sử dụng lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA/VCCI) phối hợp với Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “ Hội nghị lấy ý kiến dự thảo bộ luật lao động và đối thoại tình hình quan hệ lao động tại các Doanh nghiệp”

Chi tiết

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kỹ năng nghề

Vừa qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực – HRD Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi và hợp tác phát triển kỹ năng nghề. Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và hợp tác quốc tế giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực – HRD Hàn Quốc về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp

Chi tiết

Tập huấn những điểm mới trong các Nghị định hướng dẫn Bộ Luật Lao động

Vừa qua, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn những điểm mới trong các Nghị định hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Chi tiết

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp 2019 - Cơ hội cho Doanh nghiệp

Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị “ Gắn kết Giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2019”.

Chi tiết

đối tác