Để tạo ra việc làm bền vững, doanh nghiệp điện tử cần “ bắt tay” với trường nghề.

Tại Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp (DN) điện tử có xu hướng tăng nhanh về quy mô lẫn chất lượng. Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Khoa học lao động và Xã hội cho thấy, gần 69% lao động làm việc trong ngành điện tử chưa qua đào tạo, họ được giao làm những việc giản đơn như bán hàng, bảo vệ, vận hành máy móc.

Chi tiết

Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi “bắt tay” với trường nghề

Gắn kết doanh nghiệp và trường nghề trong giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ năm 2018. Hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp liên kết “đặt hàng” với trường nghề ngày càng cao. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ chế, chính sách, sự thiếu tương đồng giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo ra không ít rào cản giữa các bên.

Chi tiết

Liên kết doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nghề là điểm mạnh để thu hút sinh viên

Hiện nay, các trường nghề phải cạnh tranh với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…, việc liên kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chính là ưu điểm và thế mạnh nổi trội của các trường nghề để thu hút học viên.

Chi tiết

đối tác