Khóa tập huấn giảng viên về phát triển kỹ năng mềm cho lao động trẻ trong doanh nghiệp 26-28/4/2021

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa tập huấn giảng viên về phát triển kỹ năng mềm cho lao động trẻ trong doanh nghiệp từ 26-28/4/2021 tại Hà Nội.

Chi tiết

Hội thảo ASEAN: Đào tạo thực hiện hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững cho tất cả

Ngày 4-6/5/2021 tại Hà Nội diễn ra hội thảo ASEAN “Đào tạo thực hiện hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vũng cho tất cả”

Chi tiết

VCCI - Hành trình 58 năm

Trải qua 58 năm qua, trong hoàn cảnh nào, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Chi tiết

Khoá tập huấn “Hướng dẫn áp dụng Nghị định 145/2020/NĐ-CP về điều kiện lao động và quan hệ lao động”

Ngày 14/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Chi tiết

đối tác