Xây dựng mối quan hệ gắn kết hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động

Ngày 17/4, đoàn khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ -TB&XH) do Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp dẫn đầu đã làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư TƯ Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chi tiết

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động

Tính đến tháng 12-2018, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ở đều khắp cả nước cả nước với 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có 397 trường cao đẳng, 519 trường trung cấp và 1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trải dài một mặt tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho những người có nguyện vọng và nhu cầu học nghề, mặt khác, cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cho nền kinh tế.

Chi tiết

Thúc đẩy bình đẳng giới trong sản xuất - kinh doanh

Vấn đề mấu chốt trong việc thực hiện bình đẳng giới chính là tư duy của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Chi tiết

đối tác