Vĩnh Phúc: Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.Trong những năm trở lại đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy nghề theo hướng tiếp cận trình độ khu vực và thế giới, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Chi tiết

Chuẩn hoá người đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn nghề ASEAN

Ngày 10/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ) tổ chức hội thảo “Góp ý chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp”

Chi tiết

Chính phủ sẽ tăng lương tối thiểu cho người lao động đòi hỏi qua đào tạo nghề

Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực.

Chi tiết

Hội thảo đối thoại thúc đẩy kỹ năng nghề tại nơi làm việc – Mô hình đào tạo của doanh nghiệp và sự hợp tác của các bên

Ngày 26/11/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo đối thoại thúc đẩy kỹ năng nghề tại nơi làm việc – Mô hình đào tạo của doanh nghiệp và sự hợp tác giữa các bên.

Chi tiết

đối tác